Skip to content

Actualitat

Wifi 6 ja és aquí: Coneixes els seus avantatges?

El Wifi a 6 o Wifi 802.11ax és un nou estàndard de transmissió sense fils que actualitza i millora l’actual protocol existent 802.11ac o Wifi 5. Amb aquesta millora es busca una major eficiència i rapidesa de les connexions Wifi, al temps que es redueix el consum energètic necessari.

EN QUE ENS BENEFICIA LA NOVA XARXA DE WIFI 6?

Un dels objectius principals de WiFi 6 és reduir la interferència entre les xarxes  WiFi, millorant així significativament l’experiència de l’usuari.  Però, ¿on estan exactament aquestes diferències i com contribueixen a les millores que aporta aquest estàndard  WiFi?

El veritable valor de WiFi 6 està en l’increment en l’eficiència i manteniment de connexions fins i tot quan la xarxa està molt congestionada.

Per veure això, primer, farem un cop d’ull a les principals diferències entre WiFI  5 (802.11AC) i  WiFi  6 (802.11AX)

Cal fer un cop d’ull als beneficis de WiFi 6 de la taula anterior:

Com ja sabem, WiFi  5 només està disponible per a 5GHz, mentre que  WiFi  6 també inclou la banda de 2,4GHz en l’estàndard. La principal raó d’això és l’augment en el creixement de les solucions d’IoT. Aquesta aplicació no requereix gaire ample de banda per a la transferència de dades, perquè la quantitat de dades amb els dispositius IoT és limitada. En combinació amb el rang, 2,4GHz és la freqüència més òbvia per a les solucions d’IoT. Però tot i que les dades d’IoT que s’enviaran són petites, la sobrecàrrega d’aquesta transferència de dades és gran i per a WiFi 6 es va buscar una forma millorada de modular que es va convertir en “Accés Múltiple per divisió de freqüència ortogonal”. Per suposat, aquesta modulació també s’ ha aplicat a la freqüència 5GHz, perquè allà també es poden assolir molts guanys de qualitat.

La modulació OFDMA fa possible per canal manejar múltiples sessions  WiFi  de diferents clients no només en temps, sinó també en freqüència. Aquest és un guany d’eficiència considerable, perquè amb OFDM només es pot connectar una sessió  WiFi  a un canal alhora. Perquè OFDMA  carrega millor l’espectre, la interferència es redueix i també podem pensar en una tècnica QAM encara més pesada que amb  WiFi  5.

QAM és un mètode de codificació per a la transferència de dades. Aquí, el temps i l’amplitud, formen cadascú un punt individual en un quadrant. Cada punt representa un valor de bit únic i, d’ aquesta manera, les dades es poden enviar de la manera més eficaç possible. Com més gran sigui el nombre de punts al quadrant, millor serà la velocitat de transferència. Amb WiFi5, s’aplica QAM-256, és a dir 256 punts en un quadrant. Aquí hem trobat que la velocitat disminueix després de 6 metres. Això es deu al fet que com més punts hi hagi en un quadrant, menor serà la tolerància.  Després de 6 metres, la impuresa del senyal es torna massa gran i ocorren massa errors, per la qual cosa  WiFi  5 torna a canviar a QAM-128. A causa que la interferència amb  WiFi  6 és significativament millor, és possible utilitzar la tecnologia QAM-1024 encara més pesada.

Full-Duplex la comunicació amb tots els estàndards  WiFi  més antics es realitza en mode semidúplex. Amb una connexió semidúplex, no pot enviar i rebre en un canal alhora.  Half-duplex  és ineficaç i consumeix una quantitat relativament gran d’ample de banda. Per exemple, amb  half  duplex, pots  dividir la velocitat d’una connexió  WiFi  per dos en el pitjor dels casos, depenent del tipus de sessió, aquesta relació pot ser més favorable.  Mitjançant l’ús d’una tecnologia especialment dissenyada per  a WiFi  6 (consultes en quadre), és possible realitzar de manera eficient tecnologies de  WiFI   6. Per suposat, s’apliquen tècniques existents com multiusuari, entrada múltiple, sortida múltiple (MU-MIMO), de manera que un punt d’accés pot funcionar simultàniament amb múltiples dispositius a través de múltiplesfluxos.

La combinació dels protocols anteriors contribueix significativament a una transmissió de dades encara més eficient i, per tant, a una qualitat de WiFi  significativament millor. Per suposat,  WiFi  6 és compatible amb versions anteriors dels estàndards  WiFi  anteriors, per la qual cosa els clients  WiFi més antics també poden usar un enrutador o punt d’accés  WiFI  6.

Per aprofitar al màxim tots els beneficis de WiFi  6, tant l’enrutador / punt d’accés com els clients de  WiFi  han d’admetre  WiFi 6.

Com et podem ajudar?

Explica’ns què necessites i contactem amb tu

A INFORBER SERVEIS TIC SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds i enviar-los comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

938 213 802

de 09:00 a 13:30h – de 16:00 a 19:00h

assessor_acreditat_02
kit_digital

ESTIGUES AL DIA AMB LA NEWSLETTER D'INFORBER!

Rep puntualment en el teu email  els articles que es publiquen en el blog.