Política de privacitat

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a INFORBER SERVEIS TIC SL.

0.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

1. Informació bàsica sobre Protecció de dades
 

Responsable:

INFORBER SERVEIS TIC SL

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, exceptuant el cas que es compti amb l’autorització explícita de l’interessat o bé per obligació legal.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a inforber@inforber.cat.

2. Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: INFORBER SERVEIS TIC SL – NIF: B08907925
 • Direcció postal: C/ Prat de la Riba, 3-5 – 08600 Berga – Barcelona
 • Telèfon: 938213802
 • Correu electrònic: inforber@inforber.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INFORBER SERVEIS TIC SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INFORBER SERVEIS TIC SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INFORBER SERVEIS TIC SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a inforber@inforber.cat o una carta a C/ Prat de la Riba, 3-5 – 08600 Berga – Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

0.2. Tractament de les dades personals de selecció de personal (CV)

1. Informació bàsica sobre Protecció de dades
 

Responsable:

INFORBER SERVEIS TIC SL

Finalitat:

Realitzar els processos de selecció de personal.

Legitimació:

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, exceptuant el cas que es compti amb l’autorització explícita de l’interessat o bé per obligació legal.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a inforber@inforber.cat.

 

2. Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Entitat: INFORBER SERVEIS TIC SL – NIF: B08907925
 • Direcció postal: C/ Prat de la Riba, 3-5 – 08600 Berga – Barcelona
 • Telèfon: 938213802
 • Correu electrònic: inforber@inforber.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INFORBER SERVEIS TIC SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les dedes de contacte i, si és el cas, els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INFORBER SERVEIS TIC SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INFORBER SERVEIS TIC SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

0.3. Tractament de les dades personals de videovigilància

1. Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

INFORBER SERVEIS TIC SL

Finalitat:

Videovigilància de les instal·lacions per seguretat de l’empresa.

Legitimació:

Interès legítim del Responsable.

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.

 

2. Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: INFORBER SERVEIS TIC SL – NIF: B08907925

Direcció postal: C/ Prat de la Riba, 3-5 – 08600 Berga – Barcelona

Telèfon: 938213802

Correu electrònic: inforber@inforber.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INFORBER SERVEIS TIC SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de videovigilància de les instal·lacions i seguretat privada pel motiu de la seguretat de l’empresa.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, tret que existeixi alguna circumstància que exigeixi la seva conservació més enllà d’aquest temps per atendre possibles incidents o responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Interès legítim del Responsable: Videovigilància de les instal·lacions i seguretat privada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INFORBER SERVEIS TIC SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INFORBER SERVEIS TIC SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com et podem ajudar?

Explica’ns què necessites i contactem amb tu

A INFORBER SERVEIS TIC SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds i enviar-los comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

938 213 802

de 09:00 a 13:30h – de 16:00 a 19:00h

assessor_acreditat_02

ESTIGUES AL DIA AMB LA NEWSLETTER D'INFORBER!

Rep puntualment en el teu email  els articles que es publiquen en el blog.