Skip to content

Actualitat

Què és el Reglament de la Llei Antifrau?

El Projecte de Reglament de la Llei Antifrau estableix els requisits que han de complir els sistemes informàtics de facturació utilitzats en les activitats d' empresaris i professionals per garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació, tal com especifica la Llei General Tributària.

Aquest projecte abasta tot el territori espanyol i serà d’aplicació obligatòria a partir de l’1 de gener de 2024 per a empresaris i professionals que expedeixin factures amb sistemes informàtics. Queden fora d’ aquesta normativa les empreses que ja estiguin acollides al SII.

En concret, el programari de facturació haurà de guardar un registre per cada factura expedida i a més portar un registre dels principals esdeveniments que es produeixin en el sistema informàtic. També s’ haurà de procurar que aquesta informació s’ emmagatzeni sense permetre alteracions i garantint-ne la conservació.
Aquesta informació podrà remetre’ s de forma voluntària i automàtica a l’ Administració Tributària des del propi programari però, si no s’ envia, s’ haurà de realitzar la signatura digital de cada registre. Aquests registres hauran d’ estar a disposició de l’ AEAT en cas de demanar-ho.

Des de Wolters Kluwer ja estem treballant per oferir les millors solucions adaptades a aquesta normativa.

A què obliga la normativa?

A partir de la seva entrada en vigor, qualsevol empresa obligada a fer factures i que utilitzi programari per a això haurà d’ utilitzar una solució homologada per poder complir amb el Reglament:

Registre de facturació

El programari de facturació que utilitzi haurà d'estar homologat i generar un registre de facturació (per a cada alta o anul·lació de factures expedides). S' haurà de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat, i inalterabilitat dels registres de facturació.

Tramesa automàtica o signatura

El contribuent té dues opcions:

  • Tramesa automàtica de cada registre de facturació a l'Administració Tributària (anomenat Sistema d'emissió de factures verificables o sistema VeriFactu):
    És l'opció més còmoda i la recomanada per l'Administració.

  • Registre sense tramesa de les factures:
    S' haurà de signar electrònicament cada registre de facturació. En qualsevol moment l' AEAT podrà requerir i obtenir còpia de la informació conservada.

Registre d'esdeveniments

El programari de facturació també haurà de guardar un registre d' esdeveniments, independent del de facturació, que no podrà ser alterat i s' haurà de conservar fins a prescriure les obligacions tributàries. Es tracta de registrar els esdeveniments bàsics del sistema (versió, actualitzacions, entrada i sortida d'usuaris ..) per permetre disposar d'una traçabilitat del que es fa en el programa informàtic.

Com et podem ajudar?

Explica’ns què necessites i contactem amb tu

A INFORBER SERVEIS TIC SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds i enviar-los comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

938 213 802

de 09:00 a 13:30h – de 16:00 a 19:00h

ESTIGUES AL DIA AMB LA NEWSLETTER D'INFORBER!

Rep puntualment en el teu email  els articles que es publiquen en el blog.